Zarządzanie projektami w MS Project w Olsztynie

Szkolenie, kurs MS Project zarządzanie projektami: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko, Kętrzyn. Szkolenia u klienta i otwarte w Olsztynie.

Terminy szkoleń (kursów) MS Project - zarządzanie projektami 2 dni

  • Szkolenie MS Project - 11,12-10-2021
  • Szkolenie MS Project - 18,19-11-2021
  • Szkolenie MS Project - 16,17-12-2021
  • Szkolenie MS Project - 11,12-01-2022
  • Szkolenie MS Project - 14,15-02-2022
  • Szkolenie MS Project - 17,18-03-2022
  • Terminy szkoleń zamkniętych i indywidualnych ustalamy w porozumieniu z klientem

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS. Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podobne szkolenia w tym mieście:

Szkolenia MS PROJECT w innych miastach

Szkolenie, kurs MS Project zarządzanie projektami: Olsztyn, Elbląg, Ełk

Szkolenie, kurs MS Project zarządzanie projektami: Olsztyn, Elbląg, Ełk

Opis

Szkolenie, kurs MS Project zarządzanie projektami: Olsztyn, Elbląg, Ełk i okolice - 2 dniowe (16 godzin lekcyjnych).

Szkolenia otwarte realizujemy głównie w Olsztynie, jednak w przypadku zwiększonego zainteresowania kursem w innym mieście (Olsztyn, Elbląg, Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko) zorganizujemy szkolenie w dowolnej lokalizacji.

Szkolenia zamknięte realizujemy w siedzibie klienta w każdej wskazanej lokalizacji (Olsztyn, Elbląg, Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko, Kętrzyn, Bartoszyce, Szczytno, Mrągowo, Działdowo ...).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia pracy z programem MS Project, najpopularniejszym programem wspomagającym zarządzanie projektami. Praktyczne ćwiczenia wykonywane w trakcie szkolenia pomagają w nabyciu umiejętności tworzenia harmonogramów, zarządzania zasobami, monitorowania projektów.

Uczestnicy szkolenia MS Project - zarządzanie projektami, po ukończeniu kursu są w stanie samodzielnie zarządzać projektami, tworzyć harmonogramy składające się z zadań prostych, sumarycznych, cyklicznych, kamieni milowych, połączonych relacjami i uwzględniających ograniczenia czasowe. Potrafią również tworzyć listy zasobów, zarządzać nimi, przydzielać do zadań, określać koszty. Nie obce jest im również raportowanie i porównywanie planu bazowego z rzeczywistymi wartościami.


Czas trwania

  • Szkolenie trwa 2 dni - 7-8 godzin lekcyjnych (45 min)
  • Standardowo zaczyna się o godz. 9:00  i trwa maksymalnie do 15:30 (w tym wliczone są przerwy).
  • Możliwa zmiana wymiaru czasowego lub rozbicia szkolenia

Ceny

!!! Wycena spersonalizowana - kliknij i odpowiedz na kilka pytań !!!


Ceny szkoleń on-line

Poniższe ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT), w przypadku finansowania ze środków publicznych po złożeniu stosownego oświadczenia istnieje możliwość wystawienia faktury ze stawką ZW. Cena za udział w szkoleniu otwartym (warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie grupy)
  • Przy zgłoszeniu 1 osoby - 270 PLN netto
  • Przy zgłoszeniu 2-3 osób - 240 PLN netto/os.
  • Przy zgłoszeniu 4 lub więcej osób - 220 PLN netto/os.
Ceny szkoleń zamkniętych:
  • Szkolenie indywidualne dla jednej osoby - 1090 PLN netto
  • Szkolenie dla wybranej przez klienta grupy - 1200 PLN netto za grupę 5 osób plus 100 PLN za każdą kolejną osobę.
Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
  • udostępnione materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL

Ceny szkoleń stacjonarnych

Poniższe ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT), w przypadku finansowania ze środków publicznych po złożeniu stosownego oświadczenia istnieje możliwość wystawienia faktury ze stawką ZW. Cena szkolenia otwartego 
  • Przy zgłoszeniu 1 osoby - 690 PLN netto
  • Przy zgłoszeniu 2 osób - 670 PLN netto/os.
  • Przy zgłoszeniu 3 osób - 650 PLN netto/os.
  • Przy zgłoszeniu 4 osób - 630 PLN netto/os.
  • Powyżej 4 osób - wycena indywidualna
Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
  • książka związana z tematyką szkolenia lub karta pamięci z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL
  • materiały piśmiennicze (notes, długopis)
  • obiad
  • catering (kawa, herbata, ciastka)
Cena szkolenia zamkniętego u klienta
  • 490 PLN netto za osobę dla grupy 4 osobowej, 150 zł za każdą kolejną osobę. Klient zapewnia salę.
Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
  • książka związana z tematyką szkolenia lub karta pamięci z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL
  • materiały piśmiennicze (notes, długopis)
Możliwa wycena szkolenia zamkniętego, gdy salę zapewnia ADDLEVEL.

Jeśli chcesz zmodyfikować program szkolenia do swoich potrzeb - skontaktuj się z nami !!!


Jako materiały, standardowo wliczony jest podręcznik MS Project 2013 dla bystrzaków (możliwa zmiana pozycji lub wycofanie jej z wyceny), udostępniane są również materiały w wersji elektronicznej.

Program Szkolenia

Wprowadzenie do MS Project:

  • Podstawowe pojęcia
  • Ustawienia interfejsu
  • Opcje MS Project

Tworzenie nowego projektu

  • Informacje o projekcie
  • Tryb zadań (ręczny/automatyczny)
  • Tworzenie i przypisywanie kalendarzy (godziny pracy, święta, ...)
  • Kody SPP (Struktury Podziału Pracy)
  • Zapisywanie projektu

Zarządzanie zadaniami (harmonogramowanie)

  • Tworzenie zadań
  • Zadania sumaryczne (zmiana poziomu zadań)
  • Przenoszenie i kopiowanie zadań
  • Zadania cykliczne
  • Punkty kontrolne (Kamienie milowe)
  • Uwagi do zadań (podpinanie załączników)
  • Typy zadań (wpływ zasobów na czas trwania)

Czasy trwania i ograniczenia czasowe

  • Dostępne jednostki czasu
  • Ciągły czas realizacji
  • Kalendarze zadań
  • Ograniczenia czasowe ("rozpocznij nie wcześniej niż", "musi rozpocząć się", "jak najwcześniej", ...)
  • Terminy ostateczne
  • Podziały zadań
  • Szacowany czas trwania

Relacje

  • Tworzenie relacji
  • Poprzedniki / następniki
  • Rodzaje zależności
  • Opóźnienia - wyprzedzenia
  • Usuwanie zależności

Podstawowe widoki

  • Wykres Gantta
  • Diagramy sieciowe
  • Widok kalendarza
  • Oś czasu (rzutowanie zadań)
  • Widoki arkuszy
  • Modyfikacja tabel (dodawanie kolumn)
  • Zmiana tabel

Przygotowanie do druku

  • Wydruki
  • Tworzenie plików pdf
  • Tworzenie plików graficznych (gif)

Zarządzanie zasobami

  • Tworzenie zasobów
  • Typy zasobów (Praca, Koszt, Materiał)
  • Dostępność zasobów
  • Korzystanie z puli zasobów
  • Kalendarze zasobów
  • Dostępność zasobów
  • Tabele kosztów (stawki zasobów)

Przedzielanie zasobów i tworzenie kosztów

  • Jednostki zasobów
  • Przydzielanie zasobów kosztowych
  • Koszty stałe zadań
  • Widoki "Użycia zasobów" i "Obciążenia zadaniami"

Śledzenie realizacji projektów

  • Zapisywanie planu bazowego
  • Wykres Gantta - śledzenie
  • Wprowadzanie stanu realizacji i wartości rzeczywistych
  • Aktualizacja projektu
  • Badanie odchyleń

Zmiana wyglądu projektu

  • Formaty pasków zadań
  • Zmiana wyświetlanych informacji
  • Linie siatki i linie postępu
  • Dostosowywanie osi czasu

Konsolidacja projektów

  • Osadzanie projektów
  • Linkowanie projektów
  • Projekty tylko do odczytu

Raportowanie

  • Szablony raportów
  • Modyfikacje raportów
  • Tworzenie nowego raportu
  • Tworzenie raportów wizualnych
(Szkolenie, kurs MS Project zarządzanie projektami: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Ostróda, Iława, Giżycko, Kętrzyn. Szkolenia u klienta i otwarte w Olsztynie.)