Harmonogramowanie w MS Project w Bydgoszczy i Toruniu

Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz. Szkolenia u klienta i otwarte w siedzibie w Bydgoszczy.

Terminy szkoleń (kursów) MS Project - harmonogramowanie 1 dzień

 • Szkolenie MS Project - 11-01-2021
 • Szkolenie MS Project - 17-02-2021
 • Szkolenie MS Project - 24-03-2021
 • Szkolenie MS Project - 30-04-2021
 • Szkolenie MS Project - 31-05-2021
 • Szkolenie MS Project - 30-06-2021
 • Możliwe ustalenie terminu indywidualnego szkolenia on-line

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS. Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podobne szkolenia w tym mieście:

Szkolenia MS PROJECT w innych miastach

Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Bydgoszcz, Toruń

Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Bydgoszcz, Toruń

Opis

Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Bydgoszcz, Toruń i okolice - 1 dniowe (8 godzin lekcyjnych).

Szkolenia otwarte realizujemy głównie w Bydgoszczy i Toruniu, jednak w przypadku zwiększonego zainteresowania kursem w innym mieście (Włocławek, Inowrocław, Grudziądz) zorganizujemy szkolenie w dowolnej lokalizacji.

Szkolenia zamknięte realizujemy w siedzibie klienta w każdej wskazanej lokalizacji (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz, Świecie, Solec Kujawski ...).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia pracy z programem MS Project, najpopularniejszym programem wspomagającym zarządzanie projektami. Praktyczne ćwiczenia wykonywane w trakcie szkolenia pomagają w nabyciu umiejętności tworzenia harmonogramów, tworzenia zależności, monitorowania projektów.

Uczestnicy szkolenia MS Project - harmonogramowanie, po ukończeniu kursu są w stanie samodzielnie zarządzać projektami, tworzyć harmonogramy składające się z zadań prostych, sumarycznych, cyklicznych, kamieni milowych, połączonych relacjami i uwzględniających ograniczenia czasowe. Nie obce jest im również raportowanie i porównywanie planu bazowego z rzeczywistymi wartościami.


Czas trwania

 • Szkolenie trwa 1 dzień - 7 godzin lekcyjnych.
 • Standardowo zaczyna się o godz. 9:00 a kończy o 15:00 (w tym wliczone 45 min na przerwy).
 • Możliwa zmiana wymiaru czasowego lub rozbicia szkolenia na 2 dni

Ceny

!!! Wycena spersonalizowana - kliknij i odpowiedz na kilka pytań !!!


Ceny szkoleń on-line

Poniższe ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT), w przypadku finansowania ze środków publicznych po złożeniu stosownego oświadczenia istnieje możliwość wystawienia faktury ze stawką ZW. Cena za udział w szkoleniu otwartym (warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie grupy)
 • Przy zgłoszeniu 1 osoby - 100 PLN netto
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób - 90 PLN netto/os.
 • Przy zgłoszeniu 4-5 osób - 80 PLN netto/os.
 • Przy zgłoszeniu 6 lub więcej osób - 70 PLN netto/os.
Ceny szkoleń zamkniętych:
 • Szkolenie indywidualne dla jednej osoby - 360 PLN netto
 • Szkolenie dla wybranej przez klienta grupy - 390 PLN netto za grupę 3 osób plus 50 PLN za każdą kolejną osobę.
Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
 • udostępnione materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL

Ceny szkoleń stacjonarnych

Poniższe ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT), w przypadku finansowania ze środków publicznych po złożeniu stosownego oświadczenia istnieje możliwość wystawienia faktury ze stawką ZW. Cena szkolenia otwartego
 • Przy zgłoszeniu 1 osoby - 390 PLN netto
 • Przy zgłoszeniu 2 osób - 360 PLN netto/os.
 • Przy zgłoszeniu 3 osób - 330 PLN netto/os.
 • Przy zgłoszeniu 4 osób - 290 PLN netto/os.
 • Powyżej 4 osób - wycena indywidualna
Na życzenie klienta, możliwe wykupienie dodatkowego nośnika danych (pendrive, tablet, netbook, laptop). Cena nośnika do uzgodnienia. Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
 • książka związana z tematyką szkolenia lub karta pamięci z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL
 • materiały piśmiennicze (notes, długopis)
 • obiad
 • catering (kawa, herbata, ciastka)
Cena szkolenia zamkniętego
 • 240 PLN netto za osobę dla grupy 3 osobowej, 100 zł za każdą kolejną osobę. Klient zapewnia salę szkoleniową oraz komputery dla uczestników szkolenia,
 • 260 PLN netto za osobę dla grupy 3 osobowej. 120 zł za każdą dodatkową osobę. Klient zapewnia tylko salę.
Na życzenie klienta, możliwe wykupienie dodatkowego nośnika danych (pendrive, tablet, netbook, laptop). Cena nośnika do uzgodnienia. Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
 • książka związana z tematyką szkolenia lub karta pamięci z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL
 • materiały piśmiennicze (notes, długopis)

Jeśli chcesz zmodyfikować program szkolenia do swoich potrzeb - skontaktuj się z nami !!!


Jako materiały, standardowo wliczony jest podręcznik MS Project 2013 dla bystrzaków (możliwa zmiana pozycji lub wycofanie jej z wyceny), udostępniane są również materiały w wersji elektronicznej.

Program Szkolenia

Wprowadzenie do MS Project:

 • Podstawowe pojęcia
 • Ustawienia interfejsu
 • Opcje MS Project

Tworzenie nowego projektu

 • Informacje o projekcie
 • Tryb zadań (ręczny/automatyczny)
 • Tworzenie i przypisywanie kalendarzy (godziny pracy, święta, ...)
 • Kody SPP (Struktury Podziału Pracy)
 • Zapisywanie projektu

Zarządzanie zadaniami (harmonogramowanie)

 • Tworzenie zadań
 • Zadania sumaryczne (zmiana poziomu zadań)
 • Przenoszenie i kopiowanie zadań
 • Zadania cykliczne
 • Punkty kontrolne (Kamienie milowe)
 • Uwagi do zadań (podpinanie załączników)
 • Typy zadań (wpływ zasobów na czas trwania)

Czasy trwania i ograniczenia czasowe

 • Dostępne jednostki czasu
 • Ciągły czas realizacji
 • Kalendarze zadań
 • Ograniczenia czasowe ("rozpocznij nie wcześniej niż", "musi rozpocząć się", "jak najwcześniej", ...)
 • Terminy ostateczne
 • Podziały zadań
 • Szacowany czas trwania

Relacje

 • Tworzenie relacji
 • Poprzedniki / następniki
 • Rodzaje zależności
 • Opóźnienia - wyprzedzenia
 • Usuwanie zależności

Podstawowe widoki

 • Wykres Gantta
 • Diagramy sieciowe
 • Widok kalendarza
 • Oś czasu (rzutowanie zadań)
 • Modyfikacja tabel (dodawanie kolumn)
 • Zmiana tabel

Przygotowanie do druku

 • Wydruki
 • Tworzenie plików pdf
 • Tworzenie plików graficznych (gif)

Śledzenie realizacji projektów

 • Zapisywanie planu bazowego
 • Wykres Gantta - śledzenie
 • Wprowadzanie stanu realizacji i wartości rzeczywistych
 • Aktualizacja projektu

Zmiana wyglądu projektu

 • Formaty pasków zadań
 • Zmiana wyświetlanych informacji
 • Linie siatki i linie postępu
 • Dostosowywanie osi czasu

Konsolidacja projektów

Raportowanie

 • Szablony raportów
 • Modyfikacje raportów
 • Tworzenie nowego raportu
(Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz. Szkolenia u klienta i otwarte w siedzibie w Bydgoszczy.)