Szkolenia MS PowerPoint w Bydgoszczy

Szkolenie (kurs) MS PowerPoint: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Solec Kujawski. Szkolenia u klienta i otwarte w siedzibie w Bydgoszczy.

Szkolenia (kursy) z MS PowerPoint będącego elementem pakietu MS Office. Szkolenia z Microsoft PowerPoint w Bydgoszczy i okolicach.
Organizujemy szkolenia otwarte głównie w Bydgoszczy oraz na terenie całego województwa w siedzibie klienta, w przypadku szkolenia zamkniętego możemy dostosować program szkolenia do potrzeb klienta.

Miejsca szkoleń: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz, Świecie, Solec Kujawski ..., również w miastach spoza województwa.

Szkolenia MS POWERPOINT w innych miastach

W przypadku kursów z MS PowerPoint, możliwe jest opracowanie części szkolenia w oparciu o pliki klientów.

W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).