Harmonogramowanie w MS Project w Krakowie

Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Kraków, Tarnów, Olkusz, Zakopane, Skawina, Brzesko. Szkolenie otwarte w Krakowie oraz w siedzibie klienta.

Terminy szkoleń (kursów) MS Project - harmonogramowanie 1 dzień

 • Szkolenie MS Project - 14-09-2023
 • Szkolenie MS Project - 26-10-2023
 • Szkolenie MS Project - 14-12-2023
 • Terminy szkoleń zamkniętych i indywidualnych ustalamy w porozumieniu z klientem

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS. Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podobne szkolenia w tym mieście:

Szkolenia MS PROJECT w innych miastach

Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Kraków, Tarnów, Olkusz

Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Kraków, Tarnów, Olkusz

Opis

Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Kraków, Tarnów, Olkusz i okolice - 1 dniowe (8 godzin lekcyjnych).

Szkolenia otwarte realizujemy głównie w Krakowie, jednak w przypadku zwiększonego zainteresowania kursem w innym mieście (Tarnów, Wadowice, Skawina, Olkusz, Słomniki, Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane ...) zorganizujemy szkolenie w dowolnej lokalizacji.

Szkolenia zamknięte realizujemy w siedzibie klienta w każdej wskazanej lokalizacji (Kraków, Wieliczka, Niepołomice, Brzesko, Bochnia, Tarnów, Wadowice, Skawina, Olkusz, Słomniki, Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane ...).

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia pracy z programem MS Project, najpopularniejszym programem wspomagającym zarządzanie projektami. Praktyczne ćwiczenia wykonywane w trakcie szkolenia pomagają w nabyciu umiejętności tworzenia harmonogramów, tworzenia zależności, monitorowania projektów.

Uczestnicy szkolenia MS Project - harmonogramowanie, po ukończeniu kursu są w stanie samodzielnie zarządzać projektami, tworzyć harmonogramy składające się z zadań prostych, sumarycznych, cyklicznych, kamieni milowych, połączonych relacjami i uwzględniających ograniczenia czasowe. Nie obce jest im również raportowanie i porównywanie planu bazowego z rzeczywistymi wartościami.


Czas trwania

 • Szkolenie trwa 1 dzień - 7-8 godzin lekcyjnych (45 min)
 • Standardowo zaczyna się o godz. 9:00  i trwa maksymalnie do 15:30 (w tym wliczone są przerwy).
 • Możliwa zmiana wymiaru czasowego lub rozbicia szkolenia na 2 dni

Ceny

!!! Wycena spersonalizowana - kliknij i odpowiedz na kilka pytań !!!


Ceny szkoleń on-line

Poniższe ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT), w przypadku finansowania ze środków publicznych po złożeniu stosownego oświadczenia istnieje możliwość wystawienia faktury ze stawką ZW. Cena za udział w szkoleniu otwartym (warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie grupy)
 • Przy zgłoszeniu 1 osoby - 490 PLN netto
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób -470 PLN netto/os.
 • Przy zgłoszeniu 4 lub więcej osób - 400 PLN netto/os.
Ceny szkoleń zamkniętych:
 • Szkolenie indywidualne dla jednej osoby - 990 PLN netto
 • Szkolenie dla wybranej przez klienta grupy - 1290 PLN netto za grupę 5 osób plus 100 PLN za każdą kolejną osobę.
Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
 • udostępnione materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL

Ceny szkoleń stacjonarnych

Poniższe ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT), w przypadku finansowania ze środków publicznych po złożeniu stosownego oświadczenia istnieje możliwość wystawienia faktury ze stawką ZW. Cena szkolenia otwartego 
 • Przy zgłoszeniu 1 osoby - 690 PLN netto
 • Przy zgłoszeniu 2 osób - 670 PLN netto/os.
 • Przy zgłoszeniu 3 osób - 650 PLN netto/os.
 • Przy zgłoszeniu 4 osób - 630 PLN netto/os.
 • Powyżej 4 osób - wycena indywidualna
Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
 • książka związana z tematyką szkolenia lub karta pamięci z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL
 • materiały piśmiennicze (notes, długopis)
 • obiad
 • catering (kawa, herbata, ciastka)
Cena szkolenia zamkniętego u klienta
 • 690 PLN netto za osobę dla grupy 4 osobowej, 200 zł za każdą kolejną osobę. Klient zapewnia salę.
Dla każdego uczestnika w cenę wliczone są:
 • książka związana z tematyką szkolenia lub karta pamięci z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ADDLEVEL
 • materiały piśmiennicze (notes, długopis)
Możliwa wycena szkolenia zamkniętego, gdy salę zapewnia ADDLEVEL.

Jeśli chcesz zmodyfikować program szkolenia do swoich potrzeb - skontaktuj się z nami !!!


Jako materiały, standardowo wliczony jest podręcznik MS Project 2013 dla bystrzaków (możliwa zmiana pozycji lub wycofanie jej z wyceny), udostępniane są również materiały w wersji elektronicznej.

Program Szkolenia

Wprowadzenie do MS Project:

 • Podstawowe pojęcia
 • Ustawienia interfejsu
 • Opcje MS Project

Tworzenie nowego projektu

 • Informacje o projekcie
 • Tryb zadań (ręczny/automatyczny)
 • Tworzenie i przypisywanie kalendarzy (godziny pracy, święta, ...)
 • Kody SPP (Struktury Podziału Pracy)
 • Zapisywanie projektu

Zarządzanie zadaniami (harmonogramowanie)

 • Tworzenie zadań
 • Zadania sumaryczne (zmiana poziomu zadań)
 • Przenoszenie i kopiowanie zadań
 • Zadania cykliczne
 • Punkty kontrolne (Kamienie milowe)
 • Uwagi do zadań (podpinanie załączników)
 • Typy zadań (wpływ zasobów na czas trwania)

Czasy trwania i ograniczenia czasowe

 • Dostępne jednostki czasu
 • Ciągły czas realizacji
 • Kalendarze zadań
 • Ograniczenia czasowe ("rozpocznij nie wcześniej niż", "musi rozpocząć się", "jak najwcześniej", ...)
 • Terminy ostateczne
 • Podziały zadań
 • Szacowany czas trwania

Relacje

 • Tworzenie relacji
 • Poprzedniki / następniki
 • Rodzaje zależności
 • Opóźnienia - wyprzedzenia
 • Usuwanie zależności

Podstawowe widoki

 • Wykres Gantta
 • Diagramy sieciowe
 • Widok kalendarza
 • Oś czasu (rzutowanie zadań)
 • Modyfikacja tabel (dodawanie kolumn)
 • Zmiana tabel

Przygotowanie do druku

 • Wydruki
 • Tworzenie plików pdf
 • Tworzenie plików graficznych (gif)

Śledzenie realizacji projektów

 • Zapisywanie planu bazowego
 • Wykres Gantta - śledzenie
 • Wprowadzanie stanu realizacji i wartości rzeczywistych
 • Aktualizacja projektu

Zmiana wyglądu projektu

 • Formaty pasków zadań
 • Zmiana wyświetlanych informacji
 • Linie siatki i linie postępu
 • Dostosowywanie osi czasu

Konsolidacja projektów

Raportowanie

 • Szablony raportów
 • Modyfikacje raportów
 • Tworzenie nowego raportu
(Szkolenie, kurs MS Project harmonogramowanie: Kraków, Tarnów, Olkusz, Zakopane, Skawina, Brzesko. Szkolenie otwarte w Krakowie oraz w siedzibie klienta.)