Szkolenia MS Access w Krakowie

Szkolenie (kurs) MS Access: Kraków, Tarnów, Zakopane, Olkusz, Oświęcim, Skawina, Brzesko. Szkolenia u klienta i otwarte w siedzibie w Krakowie.

Szkolenia (kursy) z MS Access do tworzenia małych i średnich  baz danych, będącego elementem pakietu MS Office. Na naszych szkoleniach z Microsoft Access, uczymy tworzenia bazy danych i budowania jej struktury, pokazujemy również jak przygotować interfejs do wprowadzania i edycji danych.

Szkolenia z Microsoft Access w Krakowie i okolicach.
Organizujemy szkolenia otwarte głównie w Krakowie oraz na terenie całego województwa w siedzibie klienta, w przypadku szkolenia zamkniętego możemy dostosować program szkolenia do potrzeb klienta.

Miejsca szkoleń: Kraków, Tarnów, Zakopane, Nowy Sącz, Skawina, Miechów, Słomniki, Olkusz, również w miastach spoza województwa.

Szkolenia MS ACCESS w innych miastach

W przypadku kursów z MS Access, możliwe jest opracowanie części szkolenia w oparciu o pliki klientów.

W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).