Terminy szkoleń (kursów) PowerPoint - zaawansowany 1 dzień

  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 22-01-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 26-02-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 8-04-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 13-05-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 24-06-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 17-08-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 30-09-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 4-11-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 23-12-2020
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS. Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podobne szkolenia w tym mieście: