Terminy szkoleń (kursów) PowerPoint - zaawansowany 1 dzień

  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany- 20-02-2023
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany- 17-04-2023
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany- 21-06-2023
  • Terminy szkoleń zamkniętych i indywidualnych ustalamy w porozumieniu z klientem

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS. Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podobne szkolenia w tym mieście: