Terminy szkoleń (kursów) PowerPoint - zaawansowany 1 dzień

  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 10-07-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 30-08-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 9-10-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 13-11-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 20-12-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 22-01-2020
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany - 26-02-2020
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS. Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podobne szkolenia w tym mieście: