Terminy szkoleń (kursów) PowerPoint - podstawy 1 dzień

  • Szkolenie PowerPoint podstawy - 28-08-2019
  • Szkolenie PowerPoint podstawy - 30-09-2019
  • Szkolenie PowerPoint podstawy - 4-11-2019
  • Szkolenie PowerPoint podstawy - 20-12-2019
  • Szkolenie PowerPoint podstawy - 29-01-2020
  • Szkolenie PowerPoint podstawy - 4-03-2020
  • Szkolenie PowerPoint podstawy - 8-04-2020
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS. Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podobne szkolenia w tym mieście: