Terminy szkoleń (kursów) PowerPoint – zaawansowany 1 dzień

  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany – 1-02-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany – 13-03-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany – 17-04-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany – 29-05-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany – 10-07-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany – 30-08-2019
  • Szkolenie PowerPoint zaawansowany – 9-10-2019
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W razie potrzeby oferujemy pomoc, przy wypełnianiu dokumentacji potrzebnej do otrzymania dofinansowania z KFS. Wnioski oraz niezbędne załączniki należy złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (Urząd Pracy zależy od lokalizacji siedziby firmy lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podobne szkolenia w tym mieście: